Home > BUPsy (NL) > Vacatures > juni 2019 : vacature UGENT - Vakgroep PP04 - Sociaal Werk en Sociale (...)

juni 2019 : vacature UGENT - Vakgroep PP04 - Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

SOLLICITEREN VOOR 2 JULI 2019 !!

Opm : Andere vacatures binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen vind je via deze link. (Zoeken op Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen in het zoekvenster links).

Assistent
UNIVERSITEIT GENT in GENT

Deze vacature wordt ook aangeboden door : UNIVERSITEIT GENT

Functieomschrijving
→ Solliciteren tot 02-07-2019
→ Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
→ Vakgroep PP04 - Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
→ AAP tijdelijke aanstelling - 100%
→ Aantal posities : 1
→ Referentienummer : 201906/PP04/AS/019

OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze : het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift op het gebied van sociaalpedagogisch onderzoek.
 • U levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied van het sociaal werk en sociale pedagogiek.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van Master in de pedagogische wetenschappen of het social werk
 • Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
 • U beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten.

Jobgerelateerde competenties

 • Lessen, werkcolleges of practica uitwerken en voorbereiden (beschrijving, inhoud, doelstellingen, pedagogische methode, bibliografie, ...)
 • Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen
 • Jury’s voor examens, scripties, aanwerving, ... voorzitten of eraan deelnemen
 • Kennis van studenten evalueren en taken, examens, tentamens verbeteren
 • Lessen, werkcolleges of practica leiden en kennis of technieken aan studenten aanleren
 • Onderzoekswerk van studenten begeleiden (thesis, scriptie, ...)
 • Studenten, professoren, ... informeren over onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Studenten en docenten adviseren en technische steun geven bij hun oriëntatie, hun zoektocht naar een stageplaats of een project
 • Onderzoekswerk superviseren, uitvoeren en resultaten voorstellen

ONS AANBOD
Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet : Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.

De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2019

De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGentpersoneelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE ?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie :

In het veld ‘Cv’ : uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
In het veld ‘Motivatiebrief’ : uw motivatiebrief in pdfformaat
In het veld ‘Diploma’ : een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’ : enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.

Let op : elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Michel.Vandenbroeck@UGent.be, +32 (0)9/2646489).


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin