Home > BUPsy (NL) > COVID-19 > Vaccinatie-info

Vaccinatie-info

Beste leden,

Deze informatiepagina heeft tot doel te informeren en houdt geen positie-inname van onze vereniging in. We zijn er ons bewust van dat rond het thema vaccineren of niet verschillende meningen en overtuigingen bestaan, ook binnen onze vereniging. Als vereniging willen we dan ook niet tussenkomen in het beslissingsproces van eenieder en zullen we u niet motiveren of trachten te overtuigen, in welke richting dan ook. Wel krijgen we vragen rond de organisatie van de vaccinatie en wensen we leden daarover te informeren. Dat zegt niets over de mate waarin we de vaccinatie wel of niet ondersteunen. Zo berichten we ook informatief over wetgeving voor psychologen, waarmee we het als vereniging niet noodzakelijk eens zijn, maar we vinden het toch belangrijk om psychologen te informeren.

Voor de leden die wensen gevaccineerd te worden tegen COVID-19 volgen we de informatie op zoals die ter onzer beschikking komt.

Geïnteresseerde leden kunnen zich ook informeren via onderstaande link :

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-zorgprofessionals-eerste-lijn

We kregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid bericht dat men zich voorbereidt om vanaf 1 februari een deel van de eerstelijns zorgprofessionals uit te nodigen om zich te laten vaccineren.

De planning is nog niet volledig gekend, maar men zal starten met een zogenaamde frontlinie. Dit zijn de zorgberoepen met verhoogd risico op besmetting, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke afstand die kan worden bewaard : een tandarts loopt bij voorbeeld meer risico dan een psycholoog. Momenteel zijn volgende beroepsgroepen als frontlinie gedefinieerd : huisartsen, thuisverpleging, verzorgenden thuiszorg,
vaccinatiecentra, test- en triagecentra, wachtposten, (oudere) tandartsen

Om zorgbeoefenaars te kunnen oproepen wordt een namenlijst opgesteld, waarbij men zoveel mogelijk zal beroep doen op reeds beschikbare databases, zoals bv. de lijst van psychologen die een visum aangevraagd hebben.

Daarnaast worden er per beroepsgroep of cluster van beroepsgroepen een netwerk van liaisons samengesteld die als contactpersonen eventuele lacunes in de beschikbare lijsten zal opsporen.

In eerste instantie zal u dus op basis van uw visum en in functie van de planning van de beroepsgroepen opgeroepen worden om u te laten vaccineren.

Van zodra we meer vernemen ivm de oproep en de planning informeren we u in een volgende nieuwsflash.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin