Home > BUPsy (NL) > Leden-Hoek > Psychologisering in tijden van globalisering (Jan De Vos, Acco, 2011) (...)

Psychologisering in tijden van globalisering (Jan De Vos, Acco, 2011) besproken door Luc Van Den Berge.Ik ben er minder van overtuigd dat er geen hermeneutische of interpretatieve psychologie mogelijk is (vergelijk Taylor, 1985), naast de psychoanalyse, die ons iets kan leren, desnoods over wat de mens niet is.” (Luc Van Den Berge)

Of Ik is ook in de ander ? Een uitnodigende bespreking.

Mileen Janssens.


 

Door Mileen Janssens voor ons gelezen :

Luc Van Den Berge maakte in het Systeemtheoretisch Bulletin, een uitgave van Interactie-Academie VZW, een boekbespreking over het boek "Psychologisering in tijden van globalisering" van Jan De Vos, in 2011 verschenen bij Acco

Enkele andere commentaren :

Psychologisering in tijden van globalisering (Jan De Vos, Acco, 2011)

Jan De Vos stelt in Psychologisering in tijden van globalisering de intrigerende vraag wie zijn wij dat we zoveel psychologie nodig hebben ? De aanwezigheid van psychologen en hun vertoog lijkt vandaag de dag niet meer te stuiten. In de media, de politiek en zelfs de economie luidt het in koor : it’s the psychology, stupid ! Dit boek gaat op zoek naar de achtergronden van de psychologisering van tal van domeinen zoals de prenatale begeleiding, de crèche, de school, het werk tot en met de palliatieve begeleiding.

Jan De Vos confronteert de psychologie en haar donkere schaduwen op een originele en verrassende manier met filosofen en denkers zoals La Mettrie, Husserl, Agamben, Hardt & Negri, Lacan en Žižek. De conclusie is verhelderend eenvoudig : in de Verlichting werd de moderne mens geboren als een fundamenteel psychologisch subject, een homo psychologicus die pas nu in de Laat-moderniteit tot volle wasdom is gekomen. We kunnen de psychologisering niet zomaar afschudden, maar, als we vaststellen hoe weinig emanciperend en aliënerend ze wel is, wordt het hoog tijd om ze serieus te nemen.

In een scherpe en concrete analyse volgt Jan De Vos de psy in achtereenvolgens de folterkamers van Abu Ghraib en Guantanamo, in de productiehuizen van de psychotainment (psychologische infotainment in de media) en ten slotte in de militaire C130 uitgeleend aan een humanitaire hulporganisatie om naast de arts en de verpleger ook de psycholoog op de plaats van de ramp te brengen. De verrassende en provocatieve inzichten zullen maken dat de lezer nooit meer op dezelfde manier naar de psychologie zal kunnen kijken.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin