Home > BUPsy (NL) > Vormingen / Studiedagen > Johan Put : Beroepsgeheim en hulpverlening

Johan Put : Beroepsgeheim en hulpverlening

Een boek waarbij het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim in beeld wordt gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim : de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood ; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie ; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven ; de relatie tot de privacywetgeving, …

Dit boek kan je bv. bestellen via :

Standaard Boekhandel

Bol.com


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin