Home > BUPsy (NL) > COVID-19 > FAQ steunmaatregelen voor zelfstandigen die geïmpacteerd zijn door het (...)

FAQ steunmaatregelen voor zelfstandigen die geïmpacteerd zijn door het Coronavirus

FAQ :

Beste,

Op vraag van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME bezorg ik u het FAQ-document met alle maatregelen genomen op federaal niveau om de zelfstandigen te ondersteunen van wie de activiteit getroffen is door het coronavirus. Deze FAQ werden geactualiseerd met de nieuwe maatregelen voor de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen actief na hun pensionering.
Kunt u dit document naar al uw leden sturen ?

Ter herinnering, voor de aanvragen overbruggingsrecht en de aanvragen tot vrijstelling van en betalingsfaciliteiten voor sociale bijdragen, moet de zelfstandige zich in de eerste plaats richten tot zijn sociaal verzekeringsfonds.
Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking voor de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.
In geval van moeilijkheden staat het kabinet van minister DUCARME ook te uwer beschikking via het e-mailadres : info@ducarme.fgov.be

Met vriendelijke groet,
Lisa Saoul


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin