Home > BUPsy (NL) > Vormingen / Studiedagen > 2018-2019 GPP - seminaries van het Vormingsinstituut

2018-2019 GPP - seminaries van het Vormingsinstituut

Sarah Vande Walle en Tania Schuddinck dragen het seminarie "Enkele psycho-analytische concepten uitgelicht"

Hilde Descamps draagt mee het seminarie "De wording van het psychische lichaam en de kliniek van de psychosomatiek"

http://vormingsinstituut-gpp.be/programma/

Argument van het vormingsinstituut

http://vormingsinstituut-gpp.be/programma/

Elk van ons wordt als subject gedragen door een verlangen, verlangen dat een eigen (en soms ook eigenzinnig) spoor trekt. De seminaries van het Vormingsinstituut vormen dan ook even zovele sporen van het verlangen van de verantwoordelijken. Dit is voor ons cruciaal : geen beweging, geen werkelijke vorming als ze niet gedragen wordt door een specifiek verlangen ten aanzien van de psychoanalyse. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de seminaries niet ‘ten eeuwigen dage’ gefixeerd is, maar van jaar tot jaar kan evolueren. Tegelijk is er wel een aandacht voor wat we als de grote assen van een psychoanalytisch onderwijs beschouwen : lectuur van de oorspronkelijke auteurs van ons werkveld, klinische vragen en beschouwingen, de belendende velden waarmee de psychoanalyse nog steeds in dialoog treedt en tot slot de intervisie/supervisie. De seminaries worden dan ook volgens deze assen gestructureerd. Het belang van dit verlangen, in zijn particulariteit, is uiteraard even essentieel voor wie een psychoanalytische vorming wil volgen. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat iedere geïnteresseerde zelf kan kiezen welk parcours hij of zij maakt. Men kan kiezen voor een volledige inschrijving (met een programma gespreid over 4 jaar), maar men kan ook opteren voor één of meerdere onderdelen. Immers : soms wil men gewoon van één of meerdere seminarie eens proeven, op andere momenten wordt het verlangen gedreven door een prangende klinische vraag, of men kiest gewoon een thema dat altijd al aansprak, … Met andere woorden : net als in een goed restaurant kan men opteren voor een volledig menu, vanuit de nieuwsgierigheid wat er allemaal op het bord zal komen. Dit is evenwel geen verplichting : men kan zich even goed laten leiden door een specifiek voorkeur en à la carte proeven…


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin