Home > BUPsy (NL) > Vormingen / Studiedagen > 17/04/2018 : Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

17/04/2018 : Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

Op 17 april gaat er van 19:00 tot 21:00u een studie-avond door over beroepsgeheim en vertrouwelijkheid aan de Universiteit Antwerpen, Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten. De studie-avond is ook van bij u thuis via live stream te volgen.

Hoewel de inhoud niet expliciet toegespitst is op de hulpverlening, kan de avond verduidelijkend zijn met betrekking tot het wettelijk kader van het beroepsgeheim, de verplichtingen en uitzonderingen, het gedeeld beroepsgeheim, de visitaties door de overheid en zo meer.

Uit de korte inhoud van de studie-avond mag blijken dat niet alleen hulverleners worstelen met afwegingen binnen de hantering van hun beroepsgeheim.

Programma en praktische info.

Gewezen stafhouder en huidig voorzitter Orde van Vlaamse Balies Edward Janssens komt deze twee hete hangijzers binnen de advocatuur “toelichten” m.n. de wettelijke grondslag van het beroepsgeheim (EVRM, 458 SW en 458 bis), de Codex, de soorten verplichtingen en uitzonderingen, de gevolgen van de schending , het gedeeld beroepsgeheim, de visitaties door de overheid.

Advocaat-bemiddelaar Steven Brouwers belicht het verhaal van de per ongeluk verstuurde mail, het feit dat een gerechtsdeskundige niet hetzelfde is als een bemiddelaar maar wat dan met de deskundige-bemiddelaar ? Hij besteedt ook aandacht aan een gevaarlijk trio : de bemiddelaar, de partijen en de media.

Notaris Hans De Decker verschaft een dieper inzicht in deze materie voor wat het beroep van notaris aanbelangt : Beroepsgeheim, vertrouwelijke of niet-vertrouwelijke informatie, discretieplicht : het zijn concepten waarmee elke notaris haast dagelijks geconfronteerd wordt. Moeilijke concepten ook, zo blijkt uit de vele vragen die hierover aan de Kamer van Notarissen worden gesteld.

Bedrijfsjuriste Saskia Mermans spitst zich tot slot toe op het sui generis beroepsgeheim, dat bij wet werd opgelegd aan bedrijfsjuristen, om de bijzondere opdracht die zij hebben vanuit hun expertise en op basis van hun – door de deontologie gewaarborgde - onafhankelijkheid te waarborgen. De rechtspraak en rechtsleer gaven een actuele invulling aan dit beroepsgeheim.

m.m.v. sprekers Edward Janssens (voorzitter OVB, oud-stafhouder en advocaat balie Antwerpen), Steven Brouwers (advocaat-bemiddelaar, gastdocent UAntwerpen en VUB), Hans De Decker (notaris te Brasschaat) en Saskia Mermans (group general counsel KBC, voorzitter BIBJ). Voorzitter is Gregor Vande Vyver (eerste voorzitter Arbeidshof Gent).


Als u meer info wenst over het beroepsgeheim in de welzijssector, raadpleeg dan ook de referentie naar het boek van Johan Put op onze website.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin